Vrste križev

ANKH Egipčanski križ


Ankh – Ključ življenja je starodavni egipčanski hieroglif. Predstavlja koncept neskončnega življenja. Simbol življenja in nesmrtnostiGrški križ


Pri grškem križu so vsi štirje kraki enako dolgi. V stari Grčiji je predstavljal štiri elemente – zemljo, zrak, ogenj in vodo, na starem Bližnjem vzhodu pa štiri smeri neba – sever, jug, vzhod in zahod – ter štiri vetrove.

V budizmu predstavlja prekrižani streli, ki kažeta moč Budove modrosti, zato ga uporabljajo pri obredih, imenuje pa se visra vajra.

V azteški mitologiji predstavlja kraj ali križišče posvečeno bogu Yacatecutliju   (Gospod Nos).

Njegova različica, ki je priljubljena v grboslovju pa se imenuje CVETNI KRIŽ (fleuree, fleury)Ionski križOtoček Iona je del Notranjih Hebridov ob škotski severni obali. 563. leta n. št. je tam pristal Kolumb in začel pokristanjevati Škotsko. Iona je postala romarski kraj in ima močan verski pomen. Kasneje so tam ustanovili benediktinsko skupnost, zaradi svetosti pa so tam pokopani škotski, irski in norveški kralji.Jeruzalemski križJeruzalemski križ je v osnovi grški križ s prečkami na koncu vsakega kraka ter z manjšim grškim križem v vsakem od štirih prostorov med krakoma. Domnevno si je tak križ za svoj simbol izbral Baldvin, brat lorenskega vojvode Gotfrida Bujonskega, ko so ga leta 1100, leto po zavzetju Jeruzalema v prvi križarski vojni, kronali za krščanskega kralja Jeruzalema. Po eni razlagi simbolizirajo križi pet Jezusovih ran, po drugi predstavlja veliki križ Jezusa, preostali štirje pa štiri evangelije.Jeruzalemski križ heraldično upodabljajo kot zlat (rumen) na srebrnem (belem) polju, s čimer krši eno od temeljnih heraldičnih načel, ki prepoveduje kombinacijo kovine na kovino.Rdeč jeruzalemski križ najdemo danes na zastavi Gruzije.


Keltski križImenovan je tudi VISOKI KRIŽ, je starodavno dovršeno okrašen križ z rezbarijami v keltskem slogu prepletenega vozlanja. Izvira iz desetega stoletja. Oblika se spreminja glede na starost in kraj izdelave, vedno pa imajo v sečišču krog in so dovršeno okrašeni.


Koptski križ


Uporablja ga egipčanska koptska (krščanska) cerkev, simbolizira pa križ na katerem je bil križan Jezus, štiri črke T, ki ga obkrožajo pa žeblje, s katerimi je bil pribit.


Križ štirih FNemški križ, ki je sestavljen iz štirih črk f, ki pomenijo frisch (močan), fromm (bogaboječ), frolich (vesel) in frei (svoboden).


Križ trefly-deteljasti križ


Znan tudi kot križ BOTONEE, po francoski besedi bouton, ki pomeni gumb ali popek. Gre za različico standardnega križa, le da se kraki končajo v obliki trilista.


Krščanski križ


Krščanski križ je eden od najbolj znanih simbolov krščanstva. Njegov pomen se skriva v verovanju, da je bil Jezus Kristus od Poncija Pilata obsojen na smrt s križanjem.
Križ je tudi gib z roko (latinski križ), pri katerem se prsti dotaknejo čela, prsi, leve in desne rame (katoliki), medtem ko se pravoslavci pokrižajo: čelo, prsi, desna in leva rama.

Lorénski kríž
Lorénski kríž (latinsko crux vera), znan tudi kot PATRIARHALNI križ je križ z dvema prečkama. V tem je podoben patriarhalnemu križu, le da sta pri slednjem obe prečki pri vrhu križa, pri lorenskem križu pa je spodnja prečka bližje dnu križa. Prvotno sta bili obe prečki enako dolgi, kasneje pa je bila zgornja skrajšana in simbolizira deščico z napisom »INRI«, ki jo je Poncij Pilat dal nabiti nad Jezusovo glavo. Lorenski križ imenujejo tudi »pravi križ«  Križ z dvema prečkama so domnevno prve uporabljale okoli leta 800 krščanske sekte na vzhodu. Godefroy de Boullion, vojvoda lorenski, je prevzel to obliko križa za svojo ob zavzetju Jeruzalema leta 1099 v prvi križarski vojni, zato so jo pozneje pripisovali njemu in njegovim naslednikom, ki so ga obdržali kot heraldični simbol.V nedavni zgodovini je lorenski križ uporabljal general Charles de Gaulle kot simbol svobode v francoskem odporniškem gibanju med drugo svetovno vojno.
Od leta 1902 dalje je lorenski križ tudi simbol svetovnega boja proti tuberkulozi in pljučnim boleznim.
Lorenski križ označuje tudi eno od stopenj v prostozidarski hierarhiji.

MALTEŠKI KRIŽ – Simbol časti in zaščiteMalteški križ je bil od prve križarske vojne naprej simbol krščanskih vojščakov. 
Križ grških proporcev sestavljajo štirje zašiljni ščiti, staknjeni s svojimi spodnjimi konci.

MALTEŠKI VITEŠKI RED

Malteški križ je simbol Malteškega viteškega reda.


v preteklih stoletjih pa so ga prevzeli tudi kot obliko številnih odlikovanj. Malteški križ je tudi simbol okrožja Mecklenburg-Strelitz v Nemčiji ter avstralske zvezne države Queensland.
Maltéški kríž je bil od prve križarske vojne naprej simbol krščanskih vojščakov. Križ grških proporcev sestavljajo štirje zašiljni ščiti, staknjeni s svojimi spodnjimi konci.Malteški križ je ostal simbol Malteškega viteškega reda, v preteklih stoletjih pa so ga prevzeli tudi kot obliko številnih odlikovanj. Malteški križ je tudi simbol okrožja Mecklenburg-Strelitz v Nemčiji ter avstralske zvezne države Queensland.


Papeški križTrojni križ je eden od simbolov papeževanja. Papež- rimski škof- je svetovni voditelj Rimskokatoliške cerkve, katerega izvoli kardinalski zbor in papeško službo opravlja do smrti.


Petrov križTa križ se uporablja kot simbol sv. Petra, enega od Jezusovih učencev, ki ga je trikrat zatajil.


Pravoslavni križ
Pravoslávni križ je v osnovi latinski križ z dvema dodatnima prečkama, tako da ima skupaj tri prečke, dve pravokotni in eno poševno. Od zgoraj navzdol si sledijo krajša pravokotna prečka, daljša pravokotna prečka in krajša poševna prečka, katere levi krak je višji od desnega. Pravoslavni križ, ki je simbol Ruske pravoslavne cerkve, simbolizira križ, na katerem je bil križan Jezus, pri čemer zgornja prečka simbolizira deščico z napisom »INRI«, ki jo je dal pritrditi Poncij Pilat, poševna spodnja prečka pa stilizirano oporo za noge. Ta je bila del zgodnjih krščanskih upodobitev križa. Kasnejše ljudsko izročilo je spodnji prečki pripisalo tudi simboliko usode obeh tatov, ki sta bila križana skupaj z Jezusom: levi, spokorjeni, je šel v nebesa, desni, nespokorjeni pa v pekel.

Svastika oziroma kljukasti križ


Svastika je starodavna predstavitev sončeve poti in kroženje nebes. V vzhodnjaških kulturah predstavlja simbol za srečo, oživljenja in blaginje.

Nacistični kljukasti križ pa je uradni emblem Hitlerja in nacistične stranke.  Svastika je  obrnjena v smeri gibanja urinega kazalca in jo od takrat povezujejo z zlom. Od propada ta križ uporabljajo rasistične skupine za oznanjanje sovraštva, zlasti do pripadnikov judovske vere.


Železni križec


Železni križec (nemško Eisernes Kreuz) je bilo vojaško odlikovanje Prusije, Nemškega cesarstva in Tretjega rajha, ki ga je ustanovil pruski kralj Friedrich Wilhelm III. in ga prvič podelil 10. marca 1813. Križec se podeljuje samo v času vojne in naj bi izviral iz simbolov nemških križarjev med leti 1074 in 1270. Križec so podeljevali v času napoleonskih vojn, francosko-pruske vojne, Prve in Druge svetovne vojne. Od maja 1945 križec ni bil več podeljen.

 

 Čeprav je železni križec še vedno pogosto tesno povezan s predstavo nacistične nemčije, je križec take oblike (ne pa odlikovanje samo) še vedno simbol nemških oboroženih sil (Bundeswehr).


Franci LEVC

BIŽUTERIJA SPLETNA TRGOVINA